forbot
Makrosintez, OOO
PREMIUM_BUSINESS
+38 (050) 386-29-11
  • Makrosintez, OOO
  • Danh mục hàng
  • Chất làm nhũ
  • Chất tạo nhũ

Chất tạo nhũ

Chất tạo nhũ
Đang có sẵn
Nhóm: Chất tạo nhũ
1 UAH
Chất tạo nhũ
Đang có sẵn | Wholesale and retail
Nhóm: Chất tạo nhũ
1 UAH
Wholesale: 1 UAH từ 1 c
Cờ Hóa Quy mô chất ức chế.
Đang có sẵn | Wholesale and retail
                                   Checker Hóa chất - Quy mô chất ức chế.   Các công ty "TOV Makrosіntez" mang đến cho bạn sản xuất chú ý của riêng sản xuất - thanh kiếm hóa  SE -231- K . Sản phẩm này được thiết kế để xử lý hóa hiệu quả cao đối với dầu, khí đốt và khí-condensat giếng để tăng cường...
Nhóm: Chất tạo nhũ
1 UAH
Wholesale: 1 UAH từ 1 c

Mô tả

Giá sốt trên Chất tạo nhũ tại Poltava (Ukraina) từ công ty Makrosintez, OOO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.